İNŞAAT

VE TAAHHÜT GRUBU


İnşaat sektörü, ülke ekonomileri için büyük önem taşır ve ekonomiyi sağladığı katkılar nedeniyle lokomotif sektör olarak adlandırılır. Günümüzde inşaat dendiğinde akla sadece çevrenin yapılandırılmasını değil, bakım onarım, iyileştirme ve işletilmesine katkıda bulunmak gelmektedir. Ayrıca sadece yapıların üretimi olarak görülmemekte, sosyal yapıyı direkt olarak etkileyen en önemli faktörlerden birinin olduğu toplumca fark edilmektedir.

Yüksek oranda ulusal sermayeye dayanan inşaat sektörü aynı zamanda yüzlerce meslek dalını ilgilendirmekte ve istihdam sürecini doğrudan etkilemektedir. İstihdam kaynağı olması sebebiyle sünger sektör olarak da adlandırılmaktadır.

Kendine bağlı alt sektörlerden bazıları gayrimenkul, finans, makine sanayisi, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleridir. Ayrıca inşaat malzemeleri sanayisi de bu sektörün yapı taşlarındandır. Bu inşaat malzemeleri çimento, hazır beton, tuğla, yalıtım malzemeleri, seramik, cam, alçı, kireç taşı, asansör, aydınlatma, mutfak, mobilyadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında beri büyük gelişim gösteren inşaat sektörü, 1950 ve 1960’lardan sonra büyük sıçramalar yaşayarak günümüzdeki şeklini almıştır.

GAYRİMENKUL

GRUBU


Türkiye, gayrimenkul sektörü için bulunduğu konum itibariyle geleceğin en parlak pazarlarından biridir. Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya’nın kesişiminde bulunması sebebiyle gayrimenkul geliştiricileri ve yatırımcıları için ulaşılması zor fırsatlar sunmaktadır.

Gayrimenkul sektörü son yıllarda GSYİH’nin % 9 unu oluşturmaktadır. Gayrimenkul sektörü, yurt içi ve yurt dışı krizlerden en çabuk ve en çok etkilenen sektörlerden birisi olması sebebiyle, ülke ekonomisine etkisi olumlu ve olumsuz anlamda oldukça yüksektir.

FYC Grup Şirketleri anlık piyasa değişimlerine kolaylıkla uyum sağlayabilen iş ortakları sayesinde, mülklerin değerinde alım satımı konusundaki hassasiyeti ve göstermiş olduğu özen ile alanında öncüdür.

KURUMSAL

HİZMET GRUBU


Kurumsal hizmet sektörü müşteri memnuniyeti ilkesi ile ihtiyaçlara yönelik çözümler üreterek yenilikçi markalar yaratmayı hedefler. Kurumsal firmalarda yapılacak her iş önceden belirlenmiş ilkelere veya kurumun iş kültürüne bağlı olarak yapılır.

Kurumsal Firmalar çeşitli departmanlardan oluşur. Aldığınız hizmetin karşılığında memnuniyet veya şikayet gibi geri dönüşlerde bir kişiyle değil marka ile muhattap olursunuz.

FYC Grup Şirketleri olarak verdiğimiz kurumsal hizmetler müşteri memnuniyeti esaslı olup, diğer markalarımızla girdiğimiz iş birliği sayesinde müşterilerimizin memnuyetini garanti altına alıyoruz.

OTOMOTİV

GRUBU


Uzay-havacılık sanayiinden sonraki en karmaşık teknoloji gerektiren otomotiv sanayii, başlıca önemli mühendislik alanlarını içeren multi-disipliner bir teknoloji gerektirir. Motorlu taşıt aracı; niteliği, malzeme yapısı, prosesi, teknolojisi ve üretim yeri farklı olan 5,000 dolayında parçanın, ortak kalite yönetimi ve verimlilik anlayışı ile üretimi ve bir araya getirilmesi ile ortaya çıkar.

Otomotiv sektörü ülkedeki savunma sanayiinin gelişmesinde ve teknolojik düzeyin yükselmesinde temel oluşturmaktadır. Bu sanayi dalında hâlen, büyük bir teknolojik gelişme potansiyeli ve gücü bulunmaktadır. Bu özellikleri nedeni ile otomotiv sanayii, stratejik bir sanayi olarak Hükûmetlerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için özel bir planlama yapılmaktadır.

SANAYİ

VE TİCARET GRUBU


Sanayi, ekonominin temel sektörlerinden biri olup sanayi sektörü temelde sınai faaliyetleri kapsar. Sınai faaliyetler ise hammaddelerin taşınabilir ve kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesi olayıdır.

Sanayi, kelime kökeni Arapça dilinden gelmekte olup hammaddeleri işleyerek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü şeklinde tanımlanabilir.Sanayileşme, yeni üretim tekniklerinin üretime uygulanması, ürün kalitesinin yükseltilmesi, üretimin azalan maliyetlerle gerçekleştirilmesi ile ülkenin ekonomik, sosyal ve toplumsal alanlarda uğradığı değişiklikleri de kapsar. Bu anlamda sanayileşme, toplumda bilgi ve kültür seviyesinin yükselmesi ile bilimsel ve teknolojik gelişmelerle çok yakından ilgili bulunmaktadır